新华字典--按拼音拼读查汉字

a :

ai :

an :

ang :

ao :

ba : 夿

bai :

ban :

bang :

bao :

bei :

ben :

beng :

bi :

bian : 便 鯿

biao :

bie :

bin :

bing :

bo : 淿

bu : 簿

ca :

cai :

can :

cang :

cao : 褿

ce :

cen :

ceng :

cha :

chai :

chan : 辿

chang : 倀 鲿

chao : 謿

che :

chen :

cheng :

chi : 齿 赿

chong : 罿

chou :

chu :

chuai :

chuan : 穿

chuang :

chui :

chun : 椿

chuo :

ci : 鶿

cong :

cou :

cu : 踿

cuan : 蹿

cui :

cun : 籿

cuo :

da :

dai : 紿 緿

dan :

dang :

dao : 翿

de :

den :

deng :

di : 覿

dia :

dian : 殿

diao : 調

die :

ding : 嵿

diu :

dong :

dou :

du :

duan :

dui :

dun :

duo :

e : 妿 娿 饿 崿

ei :

en :

eng :

er :

fa :

fan : 奿

fang : 仿 访

fei :

fen : 忿

feng :

fo :

fou :

fu : 巿 彿 秿

ga :

gai :

gan : 竿

gang :

gao : 稿

ge : 鴿

gei :

gen :

geng :

gong : 糿

gou : 豿

gu :

gua : 詿

guai :

guan :

guang : 广

gui : 氿

gun :

guo : 粿

ha :

hai :

han :

hang :

hao :

he :

hei :

hen :

heng :

hong : 鸿

hou : 帿

hu : 俿

hua : 嫿

huai : 怀

huan :

huang :

hui : 贿 譿

hun :

huo :

ji : 箿 鰿

jia :

jian : 弿

jiang : 漿 橿

jiao : 轿

jie :

jin : 槿

jing :

jiong :

jiu :

ju :

juan :

jue :

jun : 駿

ji : 箿 鰿

jia :

jian : 弿

jiang : 漿 橿

jiao : 轿

jie :

jin : 槿

jing :

jiong :

jiu :

ju :

juan :

jue :

jun : 駿

la :

lai :

lan : 繿

lang :

lao :

le :

lei :

leng :

li : 濿

lia :

lian :

liang :

liao : 賿

lie :

lin :

ling : 魿

liu :

long : 窿 徿

lou :

lu : 鹿 祿 馿

lv : 绿

luan : 孿

lve :

lun :

luo : 笿

ma :

mai :

man : 滿

mang :

mao : 貿

me :

mei :

men :

meng :

mi : 麿

mian : 綿

miao : 庿

mie :

min :

ming :

miu :

mo : 歿

mou :

mu :

na :

nai : 渿

nan :

nang :

nao :

ne :

nei :

nen :

neng :

ni :

nian : 廿

niang :

niao : 尿

nie :

nin :

ning :

niu :

nong :

nou :

nu :

nv :

nuan :

nve :

nuo :

nun :

o :

ou :

pa :

pai :

pan : 溿

pang :

pao :

pei : 浿

pen :

peng :

pi : 鷿

pian : 骿

piao :

pie : 丿

pin :

ping : 軿

po :

pou :

pu :

qi : 鬿 榿

qia :

qian :

qiang :

qiao :

qie :

qin : 澿

qing :

qiong :

qiu : 絿

qu :

quan :

que :

qun :

ran :

rang :

rao :

re :

ren :

reng :

ri :

rong :